• ٣٢٢٨٩١٦٧_011 --- ٣٢٢٨٩٠٨٩_011
  • : بابل، ميدان كشوري، سرداران ٢ ، ساختمان پزشكان روجين، طبقه ٤
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG-20230824-WA0002-2.jpg استمدرک بین المللی چشم پزشکی ICO از کمبریج انگلستان